REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1. Definicje

§ 2. Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3. Wymogi techniczne

§ 4. Zakupy w Sklepie

§ 5. Płatności

§ 6. Realizacja zamówienia

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

§ 8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9. Reklamacje

§ 10. Dane osobowe

§ 11. Zastrzeżenia

§ 1. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Trainingshowroom.com prowadzony jest przez PROUD Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751214, z kapitałem zakładowym: 50 000 złotych, numer NIP: 113-29-84-086, REGON: 3814432740

Sprzedawca – PROUD Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751214, z kapitałem zakładowym: 50 000 złotych, numer NIP: 113-29-84-086, REGON: 3814432740

§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: 17-200 Hajnówka, Nowosady ul. Nowosady 38C

2. Adres e-mail: kontakt@proud-group.com kliknij tutaj

3. Telefon: 535 429 777

§ 3. WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera obsługującą JavaScript i pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 § 4. ZAKUPY W SKLEPIE

1. Kupujący dokonuje zakupu poprzez formularz umieszczony na dole strony.

2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT.  Są to ceny brutto.

3. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie  obejmują kosztów przesyłki.

4. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru podane do wiadomości Kupującego na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści przez Sklep i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

6. Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia.

7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

9. Jeżeli dane podane w zamówieniu przez Kupującego takie jak adres dostawy, adres email, NIP, numer telefonu kontaktowego są błędne Sprzedający nie ponosi za takie zdarzenie odpowiedzialności oraz zastrzega sobie możliwość nie realizowania takiego zamówienia. W przypadku zrealizowania zamówienia na podstawie błędnie podanych danych to Kupujący ponosi koszta wynikające z tego faktu.

10. Informacje o produktach i ich cenach zamieszczone na Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 5. PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić kartą płatnicą: Visa, MasterCard poprzez system płatności STRIPE

2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 48h od złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie jest anulowane przez Sprzedawcę.

3. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 2 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia oraz warunki dostawy wskazane są w Sklepie.

3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej
b. do paczkomatów InPost

6. Koszta dostawy są określone w Sklepie i mogę ulec zmianie.

7. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu.

8. Kupujący ponosi koszt ponownej dostawy zamówienia w przypadku w którym nie odebrał przesyłki z własnej winy oraz nie odstąpił od realizacji umowy sprzedaży.

9. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnym momencie prezentowanych w Sklepie treści, warunków, kosztów, promocji.

10. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania realizacji zamówienia na każdym etapie jego realizacji, jeżeli stwierdzi że cena przedstawiona w ofercie Sklepu odbiega znacznie od jego wartości rynkowej np. w wyniku błędu systemu Sklepu. O zaistnieniu takiej sytuacji Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli Kupujący opłacił takie zamówienie, wpłacone środki zostaną mu zwrócone.

11. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, do każdego zamówienia wystawia paragon lub fakturę VAT, które są wysyłane na adres e-mail podany w zamówieniuDokument ten stanowi dowód zakupu oraz podstawy do uzyskania reklamacji lub zwrotu pieniędzy.

12. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy. Należy upewnić się, że wszystkie dane podane na koncie Klienta są właściwe, ponieważ na nie zostanie wystawiona faktura.

13. Dokonując rejestracji Konta na www.trainingshowroom.com i akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Klient wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur i paragonów drogą elektroniczną obejmujących zakupy dokonane przez Klienta od Sprzedawcy. Faktury i paragony elektroniczne wysyłane będą na podany przez Klienta adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta Klienta w sklepie internetowym.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy w Sklepie:

https://www.trainingshowroom.com/forms-tsr/Reklamacja-trainingshowroom.pdf  

Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie na adres wskazany w § 2 Regulaminu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

h. w dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu Art. 43 & 1 Kodeksu Cywilnego. 

§ 9. REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

b. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

d. żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy wskazany w § 2 Regulaminu lub w formie elektronicznej na adres reklamacje W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: Trainingshowroom.com, 17-200 Hajnówka, Nowosady ul. Nowosady 38C.

5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta i udziela Klientowi odpowiedzi.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.
3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

4. Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 11. ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Proud Group Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
NIP: 1132984086
Regon: 3814432740

adres e-mail: reklamacje@trainingshowroom.com

– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta ………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres Konsumenta ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić

Zostaw dane. Niedługo skontaktuje się z Tobą nasz konsultant

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wysyłania na wskazany przez Ciebie adres e-mail informacji handlowych o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z serwisami proud-group.com i trainingshowroom.com. Będzie to marketing bezpośredni, do realizacji którego wykorzystam Twoje telekomunikacyjne urządzenia końcowe. Administratorem Twoich danych osobowych będzie PROUD GROUP sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, NIP 1132984086. Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody, żądania wglądu do Twoich danych, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane znajdziesz na proud-group.com/rodo.